LOGO
Son - Vry: 18:30-19:30 | Sat: 9.30-10.30; 11:00-12:00

24 -30 Oktober 2021

Bespreek nou!

Met alles wat vandag gebeur en die slegte nuus op die TV en media is dit moeilik om vas te hou en moed te hou. Dinge word al hoe slegter en erger, waarnatoe is ons oppad? Waar is die hoop? In die seminaar, sal ons jou vrae om die kwessie antwoord. Woon elke aand by en wen ‘n prys!